Loading Downloads
21Episodes
Category: Education

En podcast som lär dig allt du behöver kunna på gymnasiet

February 10, 2021

# 18 - Realismen

I detta avsnitt vrider vi tillbaka klockorna till 1800-talet och tittar närmare på realismen. En litterär och konstnärlig strömning som riktar blickarna mot vardagen och den "vanliga människan". Bort med känslorna och det konstnärliga geniet, fram med samhällsskildringar och realistiska beskrivningar. Häng med till Dickens, Dostojevskijs och de Balzacs tid! 

April 17, 2020

# 17 - Språk i norden

Nu drar vi vidare på vår färd genom norden och tittar närmre på de officiella språk som finns i våra grannländer. Både historia och politik kommer att spela ut sin roll här i detta avsnitt av Gymnasiesmart.  

April 3, 2020

# 16 - Språklagstiftning och minoritetsspråk i Sverige

I Sverige pratar vi svenska, eller? Det är dag för oss att titta närmre på de andra språken i och omkring Sverige. I det här avsnittet pratar vi om vår språklag och de minoritetsspråken vi har. 

March 6, 2020

#15 - Språksociologi del 2

I del två av våra avsnitt om språksociologi diskuterar vi sociolekter, ett samlingsnamn för hur vårt språk påverkas av vilka vi är. Vi pratar om hur vår ålder kan påverka vårt sätt att tala, vad ungdomsspråk egentligen är och kommer även in på vårt favorit nyord; obror. 

February 24, 2020

#14 - Språksociologi Del 1

Vad har egentligen vårt sätt att prata för betydelse för hur andra uppfattar oss? I det här avsnittet dyker vi in i området språksociologi och fokuserar på våra dialekter; vårt sätt att prata som har att göra med var vi kommer ifrån. Vi diskuterar hur dialekter kategoriseras, vad som skiljer dem från ett språk och ger lite exempel på vilken påverkan dialekter har på hur vi uppfattar varandra. 

December 18, 2018

#13 - Texttyper

I det här avsnittet går vi igenom några av de mer vanligt förekommande texttyperna man arbetar med i svenskan på gymnasiet. Ni får tips hur de kan struktureras, vad som kännetecknar dem och hur ni blir experter på skrivande.

May 28, 2018

# 12 - Litterära stilmedel

I det här avsnittet tar vi ett titt på ett gäng begrepp man kan använda sig av vid litterär analys. Det är begrepp som ger dig en konkret verktygslåda när du ska gå på djupet i att tolka och förstå skönlitteratur. I vanlig ordning bjuder vi på ett gäng exempel för att förklarar hur vi tänker och förhoppningsvis gör det här avsnittet dig till en mer eller mindre fullfjädrad expert på att analysera litteratur.

October 16, 2017

# 11 - Litterära begrepp

Efter att ha filat på våra grammatiska kunskaper är det dags att slipa de litterära. Menar vi att ni ska läsa böcker? För all del, men först borde ni lyssna på det här avsnittet, så får ni en analytisk verktygslåda att ha med er på era litterära äventyr. Vi tar upp begrepp som hjälper oss att förstå litteraturen på ett djupare plan.

October 6, 2017

#10 - Grammatik: Satser och fraser

Satser och fraser, hur spännande kan det vara egentligen? Väldigt, om du frågar oss. Vi fortsätter in i grammatikens värld och lär er det ni behöver veta om detta.

August 28, 2017

#9 - Grammatik: Ordklasser del 2

Man kan aldrig få för mycket av vare sig grammatik eller ordklasser. I avsnitt två av vårt grammatiska äventyr tar vi upp de resterande ordklasserna och klurar på vad ett adverb egentligen är och förklarar varför konjunktionen är så sjukt viktig. Vi glömmer heller inte bort pronomen, prepositioner, räkneord och interjektioner, såklart!