Loading Downloads
3Episodes
Category: Education

En podcast som lär dig allt du behöver kunna på gymnasiet

#7 - Romantiken: Känsla, fantasi och eskapism

June 15, 2017

Vår resa genom århundraden av litteratur fortsätter i 1800-talets begynnelse, i den epok vi kallar romantiken. Här såg man ner på förnuftstänket som rådde under upplysningen och lät hjärtat tala framför hjärnan. Det här är känslorna och verklighetsflyktens period, en tid då vi såg det fantasifulla stå i centrum och där man var nyfiken på människans mörkare sidor.

00:0000:00