Loading Downloads
3Episodes
Category: Education

En podcast som lär dig allt du behöver kunna på gymnasiet

2 - Medeltiden

April 7, 2017

Nu i påsktider släpper vi avsnittet som handlar om epoken då kristendomen har sin högperiod och kanske sitt järngrepp om Europa. En tid som många gånger benämns som mörk och svår.

I detta avsnitt av Gymnasiesmart ska vi reda ut om den var så mörk egentligen och varför den kallas just medeltiden. Denna tid är även trollens, demonernas, drakarnas, riddarnas och de ärbara hovdamernas tid. Vi gör en resa genom ett pesthärjat Europa, tillsammans med korstågsfararnas frälsningsuppdrag och stiger ner i helvetet med Dante.

00:0000:00