Loading Downloads
3Episodes
Category: Education

En podcast som lär dig allt du behöver kunna på gymnasiet

#1 - Antiken

March 23, 2017

I det första avsnittet av Gymnasiesmart pratar vi om den litterära epoken antiken. Vi diskuterar varför det är en så viktig epok att prata om och vad man skrev om på den tiden.

00:0000:00